Prawo jazdy kategorii C jest dokumentem który przeznaczony dla specyficznej kategorii kierowców. Na kurs prawa jazdy kat c Warszawa zgłaszają się te jednostki, które chcą kierować samochodami o masie przekraczającej 3,5 tony. Pozwala to na podniesienie umiejętności zawodowych a także otwiera możliwość wymarzonej ścieżki zawodowej w bardzo wielu firmach. Nasze prawo dość precyzyjnie mówi, kto będzie mógł uczestniczyć początkowo w kursie, a potem także specjalnym egzaminie. Określa również wszelkie zasady organizacji kursy dla kierowców a także określa umiejętności, jakie kierowcy powinni zdobyć, jeśli nauka powinna zostać odebrana za zakończoną powodzeniem. Pisząc o wymogach, jakie musi spełnić kandydat na kierowcę kategorii C, przeważnie zwraca się uwagę na wiek. Mamy do czynienia z pojazdami, których kierowanie powiązane jest z dużą odpowiedzialnością, nic zatem dziwnego, iż mowa o wyzwaniu, przed którym nie powinny stawać jednostki młode. Minimalny wiek to 21 lat, choć sam kurs istnieje możliwość zacząć trzy miesiące wcześniej. Wiek kursanta może być obniżony do osiemnastu lat, chociaż tutaj od kursanta wymaga się tak zwanego kursu kwalifikacji wstępnej. Jednostki zainteresowane prowadzeniem pojazdów ciężarowych nie mogą posiadać też rażących problemów z swoim zdrowiem. Samym kursantom częstokroć ciężko jest obiektywnie ocenić, o jakich dokładnie problemach zdrowotnych jest mowa, konieczne jest zatem posiadanie stosownego orzeczenia lekarskiego. W przeciwieństwie do kategorii B, należy dostać też orzeczenie psychologiczne.